Yayın Akışı

> Arşiv > Televizyon Programlari Arşiv > Lezzet Avcısı

Lezzet Avcısı
Lezzet Avcısı lakabıyla Anadolunun yollarına düşüyor, yöreden yöreye değişen mutfak kültürünü ve rengârenk bir insan mozaiğini çok faklı bir formatta seyirciyle buluşturuyor. Lezzet Avcısı, yemeklere asıl güzelliğini veren şeyin onları yapan öpülesi ellerin emeği olduğunu biliyor.
Lezzet Avcýsý’ lakabýyla Anadolu’nun yollarýna düþüyor, yöreden yöreye deðiþen mutfak kültürünü ve rengârenk bir insan mozaiðini çok faklý bir formatta seyirciyle buluþturuyor. Lezzet Avcýsý, yemeklere asýl güzelliðini veren þeyin onlarý yapan öpülesi ellerin emeði olduðunu biliyor. Bu yüzden en güzel yemeði deðil, en güzel yemek yapaný arýyor. Ama yemeðin güzelliðine kendi karar vermiyor. Bu macerada Lezzet Avcýsý’na, gittiði köyün sakinlerinden oluþan jüri heyeti eþlik ediyor. Kimi zaman gelinler kaynanalara, kimi zaman da koca koca adamlar teyzelere yaptýklarý yemekleri beðendirmeye çalýþýyor. Lezzet Avcýsý bütün bunlar olurken boþ durmuyor, gidilen köyün, beldenin kültürel zenginliklerini, renkli ve ilginç insan hikâyelerini de ekrana yansýtýyor. Anadolu’nun gülen yüzünü, sýcaklýðýný ve samimiyetini ön plana çýkaran keyif dolu bu serüven hafta içi her gün Samanyolu’nda seyirciyi bekliyor.Site linki: http://www.yayinakisi.com/program/7561/lezzet-avcisi.html